Списание РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Добре дошли на интернет сайта на списание "Редки болести и лекарства сираци"!

РБЛС

Списание "Редки болести и лекарства сираци" е рецензирано електронно издание с отворен достъп и без такси за публикуване. Издава се от Българска асоциация за промоция на образование и наука в 4 броя годишно.

Списание "Редки болести и лекарства сираци" приема за публикуване оригинални научни статии, обзори, описания на клинични случаи, писма до Редактора, информация за проведени и предстоящи научни прояви и други материали от сферите на медицината, денталната медицина, фармацията и общественото здраве, със специален акцент върху редките заболявания и лекарствата сираци.

Списание "Редки болести и лекарства сираци" се индексира в автоматизираната библиографска база данни "Българска медицинска литература" и Google Scholar.

Списание "Редки болести и лекарства сираци" • ISSN 1314-3581 • Copyright © 2018