Списание РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 9, брой 1, 2018
Съдържание
Бронхиална астма с рядко срещана професионална етиология – клиничен случай
Светлан Дерменджиев, Стефания Кръстева, Богомил Пенчев, Ангел Джамбов, Тихомир Дерменджиев
Резюме
PDF файл
Синдром на късо тънко черво в неонаталния период
Преслава Гацева, Виктория Атанасова, Анжелина Генчева, Максим Йонов, Елица Валериева
Резюме
PDF файл
Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики
Ралица Райчева, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Епидемиология на системната мастоцитоза
Георги Искров, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Методологични въпроси при критично четене на мета-анализи за нуждите на оценка на здравните технологии
Георги Искров, Наталия Богоева, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Алгоритъм за диагностика и лечение на болест на Гоше
Евгений Хаджиев, Маргарита Генова, Жанет Грудева-Попова, Юлиан Райнов, Стефан Горанов, Лиана Герчева, Валерия Калева
Резюме
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 8, брой 4, суплемент 1, 2017
Съдържание
12 БАЛКАНСКИ КОНГРЕС ПО ГЕНЕТИКА НА ЧОВЕКА | 8 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ. СБОРНИК С ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ
PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 8, брой 4, 2017
Съдържание
Клиничен случай на новородено момиче с Ichthyosis congenita, резултат от мутация в ALOX12B гена
Катя Ковачева, Зорница Камбурова, Тихомир Тодоров, Албена Тодорова, Виктория Атанасова, Невена Пейкова, Ивана Станков, Ваня Петрова
Резюме
PDF файл
Приложение на епидемиологични регистри при редките дентални заболявания
Таня Нихтянова
Резюме
PDF файл
Рядък случай на невролептичен токсичен синдром при остро комбинирано отравяне с психотропни медикаменти от различни фармакологични групи
Светлан Дерменджиев, Саша Кръстева-Запрянова, Владимир Божилов, Стивън Рен
Резюме
PDF файл
Ролята на ортодонтската профилактика при ранна диагностика на малоклузиите
Кети Йовчева
Резюме
PDF файл
Сравнителен анализ между дентинова дисплазия тип I и дентинова дисплазия тип II
Цонка Митева-Катранджиева
Резюме
PDF файл
Методологични въпроси при измерване на полезността в здравеопазването
Цонка Митева-Катранджиева, Георги Искров, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 8, брой 3, 2017
Съдържание
Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели
Цонка Митева-Катранджиева
Резюме
PDF файл
Периферносъдови и микроциркулаторни нарушения при вибрационна болест от локално вибровъздействие
Златка Стойнева, Светлан Дерменджиев, Илия Аролски
Резюме
PDF файл
Рядък случай на пациент с протрахирано протичаща уртикария и инцидентно диагностицирана ранна ХИВ-инфекция
Светлан Дерменджиев, Владимир Божилов, Саша Кръстева, Стивън Рен
Резюме
PDF файл
Методологични въпроси при измерване на ефективността на разходите в здравеопазването
Георги Искров, Цонка Митева-Катранджиева, Румен Стефанов
Резюме
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 8, брой 2, 2017
Съдържание
Приложение на CRISPR-Cas9 технология за редактиране на грешки в човешкия геном
Боряна Захариева, Марта Михайлова, Анита Гюрова, Савина Хаджидекова, Драга Тончева
PDF файл
Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести
Цонка Митева-Катранджиева
PDF файл
Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести
Цонка Митева-Катранджиева
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 8, брой 1, 2017
Съдържание
Разходи за лечение на синдрома на Schnitzler в България
Мария Камушева, Свилен Донев, Миглена Кирилова-Донева, Генка Петрова
PDF файл
Триметиламинурия (синдром на рибената миризма)
Нина Мусурлиева
PDF файл
Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики
Ралица Райчева, Румен Стефанов
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 7, брой 4, 2016
Съдържание
Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай
Жанет Грудева-Попова, Веселин Попов, Елина Белева, Живко Калинов, Габриела Райчева, Мариана Вълчева
PDF файл
Намаляват ли токсичните увреждания при професионално експонирани на метали лица?
Светлан Дерменджиев, Саша Кръстева-Запрянова, Тихомир Дерменджиев, Златка Стойнева-Паскалева, Илия Аролски, Мария Кумчева, Ани Кеворкян, Ангел Димитров
PDF файл
Варианти на хромозомни аберации, намерени при деца със специфична и неспецифична клиника на синдром на Даун
Мария Цветкова, Людмила Ангелова, Милена Стоянова, Цанка Русева, Мари Хачмериян, Радостина Райнова, Стоян Бичев
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 7, брой 3, 2016
Съдържание
Наследствен ангиоедем I тип – клиничен случай
Светлан Дерменджиев
PDF файл
Мениджмънт на денталните грижи при пациенти с ß майор таласемия
Нина Мусурлиева
PDF файл
Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза
Гергана Петрова, Надежда Янева, Мария Калчева, Антон Алексиев, Румяна Михова, Светлана Атанасова, Цвети Минчева, Атанаска Георгиева, Светлана Атанасова, Таня Стратева, Алексей Савов
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 7, брой 2, 2016
Съдържание
Нови геномни технологии при диагностиката на вродени аномалии
Марта Михайлова, Драга Тончева, Савина Хаджидекова
PDF файл
Контактен алергичен дерматит при професионална експозиция на литиево-йонни батерии - клиничен случай
Светлан Дерменджиев
PDF файл
Вродени дефекти на гликозилиране
Малина Станчева-Иванова
PDF файл
Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес
Нина Мусурлиева
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 7, брой 1, 2016
Съдържание
Клиничен случай на пациент с епилепсия и детски паралич – орални прояви
Нина Мусурлиева
PDF файл
Случай на токсоалергия след прием на морски продукти
Светлан Дерменджиев
PDF файл
Рядко срещани аеробни влагалищни изолати при пациенти на акушеро-гинекологични амбулатории
Кристина Хаджиева, Светлан Дерменджиев, Стефан Станев
PDF файл
Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група
Розина Джамярова, Елена Енева, Радостина Симеонова, Евелина Попова, Георги Искров, Цонка Митева-Катранджиева, Румен Стефанов
PDF файл
Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести
Цонка Митева-Катранджиева, Румен Стефанов
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 6, брой 2, 2015
Съдържание
Поглед върху стационарното лечение на туберкулозата в България
Димитър Шопов, Бианка Торньова
PDF файл
Ангионевротичен оток с комбинирана етиология – клиничен случай
Светлан Дерменджиев, Златка Стойнева-Паскалева, Тихомир Дерменджиев, Атанаска Тодорова, Богомил Пенчев, Илия Аролски, Петя Делева, Ангел Димитров, Велчо Велев
PDF файл
Случай на хиперсензитивен васкулит с множествена етиология
Светлан Дерменджиев, Златка Стойнева-Паскалева, Тихомир Дерменджиев, Атанаска Тодорова, Богомил Пенчев, Илия Аролски, Петя Делева, Ангел Димитров
PDF файл
Oрални прояви при пациент със синдром на Даун – представяне на клиничен случай
Нина Мусурлиева
PDF файл
Фенотип на пароксизмална нощна хемоглобинурия в съчетание с М. Waldenstrom
Веселин Попов, Жанет Грудева-Попова
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 6, суплемент 2, 2015
Съдържание
6-та Национална конференция по редки болести и лекарства сираци - сборник с резюмета
PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Година 6, брой 1, 2015
Съдържание
Особености в протичането, диагностиката и лечението на медикаментозно индуцирания ангиоедем и на ангиоедема при жени
Светлан Дерменджиев, Атанаска Тодорова, Тихомир Дерменджиев, Петя Делева, Радостина Симеонова
PDF файл
Национален регистър за лицеви аномалии и координация на мултидисциплинарното лечение в специализирания център и по местоживеене
Юрий Анастасов, Костадин Гигов, Регина Хатър, Радост Великова, Атанас Гюлев, Мария Казакова, Недялка Хъшова, Митко Божинов, Петя Цървуланова
PDF файл
Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България
Ивайло Търнев, Теодора Чамова, Стайко Сарафов, Мариана Господинова, Иванка Синигерска, Андрей Киров, Велина Гергелчева, Тихомир Тодоров, Ара Капрелян, Людмила Ангелова, Маргарита Грудкова, Красимир Генов, Христина Димитрова, Иван Стайков, Кристина Кастрева, Огнян Каменов, Десислава Богданова, Иван Иванов, Иван Литвиненко, Пенка Переновска, Венета Божинова, Албена Тодорова
PDF файл
Клинично описание на семейство с Болест на Steinert
Мариета Пейчева, Стефка Мантарова, Тонка Василева
PDF файл
Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване
Ралица Райчева, Румен Стефанов
PDF файл
Всички статии в броя   PDF файл

РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ
Архив 2010-2015
Съдържание
Година 6, суплемент 1, 2015 - 5-та Национална конференция по редки болести и лекарства сираци - сборник с постери и презентации PDF файл
Година 5, суплемент 2, 2014 - 4-та Национална конференция по редки болести и лекарства сираци - сборник с постери и презентации PDF файл
Година 4, брой 18, 2013 PDF файл
Година 4, брой 17, 2013 PDF файл
Година 4, брой 16, 2013 PDF файл
Година 4, брой 15, 2013 PDF файл
Година 4, брой 14, 2013 PDF файл
Година 4, суплемент 1, 2013 - 3-та Национална конференция по редки болести и лекарства сираци - сборник с постери и презентации PDF файл
Година 3, брой 13, 2012 PDF файл
Година 3, брой 12, 2012 PDF файл
Година 3, брой 11, 2012 PDF файл
Година 3, брой 10, 2012 PDF файл
Година 3, брой 9, 2012 PDF файл
Година 3, брой 8, 2012 PDF файл
Година 2, брой 7, 2011 PDF файл
Година 2, суплемент 2, 2011 - 1-во Лятно училище по редки болести за здравни власти PDF файл
Година 2, брой 6, 2011 PDF файл
Година 2, суплемент 1, 2011 - 2-та Национална конференция по редки болести и лекарства сираци - сборник с постери и презентации PDF файл
Година 2, брой 5, 2011 PDF файл
Година 2, брой 4, 2011 PDF файл
Година 2, брой 3, 2011 PDF файл
Година 2, брой 2, 2011 PDF файл
Година 1, брой 1, 2010 PDF файл
Списание "Редки болести и лекарства сираци" • ISSN 1314-3581 • Copyright © 2018