[1]
Божилов, В., Мазнев, М. and Дерменджиев, С. 2021. Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация. Редки болести и лекарства сираци. 12, 3 (Nov. 2021), 5-9. DOI:https://doi.org/10.36865/2021.v12i3.145.