[1]
Костадинов, К. and Мусурлиева, Н. 2023. Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики. Редки болести и лекарства сираци. 14, 2 (Nov. 2023), 6-12. DOI:https://doi.org/10.36865/2023.v14i2.182.