[1]
Грудева-Попова, Ж., Попов, В., Белева, Е., Калинов, Ж., Райчева, Г. and Вълчева, М. 2016. Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци. 7, 4 (Dec. 2016), 3-6. DOI:https://doi.org/10.36865/2016.v7i4.39.