[1]
Мусурлиева, Н. 2018. Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес. Редки болести и лекарства сираци. 7, 2 (Sep. 2018), 26-27. DOI:https://doi.org/10.36865/2016.v7i2.53.