[1]
Камушева, М., Въндева, С., Еленкова, А., Захариева, С. и Петрова, Г. 2019. Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци. 10, 2 (Юли 2019), 10-17.