[1]
Мусурлиева, Н. 2019. Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза. Редки болести и лекарства сираци. 10, 2 (Юли 2019), 22-24.