[1]
Райчева, Р. и Стефанов, Р. 2019. Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци. 10, 2 (Юли 2019), 31-36.