(1)
Дерменджиев, С.; Тодорова, А.; Дерменджиев, Т.; Делева, П.; Симеонова, Р. Особености в протичането, диагностиката и лечението на медикаментозно индуцирания ангиоедем и на ангиоедема при жени. Редки болести и лекарства сираци 2015, 6, 3-11.