(1)
Божилов, В.; Мазнев, М.; Дерменджиев, С. Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация. Редки болести и лекарства сираци 2021, 12, 5-9.