(1)
Костадинов, К.; Мусурлиева, Н. Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики. Редки болести и лекарства сираци 2023, 14, 6-12.