(1)
Илиева, А.; Мусурлиева, Н. Палиативно лечение и грижа в контекста на нормотворчеството. Редки болести и лекарства сираци 2023, 14, 13-17.