(1)
Грудева-Попова, Ж.; Попов, В.; Белева, Е.; Калинов, Ж.; Райчева, Г.; Вълчева, М. Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци 2016, 7, 3-6.