(1)
Дерменджиев, С. Случай на токсоалергия след прием на морски продукти. Редки болести и лекарства сираци 2016, 7, 6-9.