(1)
Мусурлиева, Н. Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес. Редки болести и лекарства сираци 2018, 7, 26-27.