(1)
Мусурлиева, Н. Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза. Редки болести и лекарства сираци 2019, 10, 22-24.