Костадинов, К., Стефанов, Г., Искров, Г., & Стефанов, Р. (2020). Епидемиология на придобитата тромботична тромбоцитопенична пурпура. Редки болести и лекарства сираци, 11(3), 36-44. https://doi.org/10.36865/2020.v11i3.122