Божилов, В., Мазнев, М., & Дерменджиев, С. (2021). Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация. Редки болести и лекарства сираци, 12(3), 5-9. https://doi.org/10.36865/2021.v12i3.145