Костадинов, К., & Мусурлиева, Н. (2023). Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики. Редки болести и лекарства сираци, 14(2), 6-12. https://doi.org/10.36865/2023.v14i2.182