Илиева, А., & Мусурлиева, Н. (2023). Палиативно лечение и грижа в контекста на нормотворчеството. Редки болести и лекарства сираци, 14(2), 13-17. https://doi.org/10.36865/2023.v14i2.183