Грудева-Попова, Ж., Попов, В., Белева, Е., Калинов, Ж., Райчева, Г., & Вълчева, М. (2016). Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, 7(4), 3-6. https://doi.org/10.36865/2016.v7i4.39