Мусурлиева, Н. (2018). Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес. Редки болести и лекарства сираци, 7(2), 26-27. https://doi.org/10.36865/2016.v7i2.53