Левтерова, Б. (2019). Акромегалия – епидемиологични данни и въздействие върху качество на живот на пациентите. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 5-9. изтеглен на от http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/69