Левтерова, Б. (2019). Акромегалия – епидемиологични данни и въздействие върху качество на живот на пациентите. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 5-9. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.69