Пеев, И., & Тончев, Ц. (2019). Рядък случай на цепка на устната – хирургично-ортодонтско лечение. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 18-21. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.71