Пеев, И., & Тончев, Ц. (2019). Рядък случай на цепка на устната – хирургично-ортодонтско лечение. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 18-21. изтеглен на от http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/71