Мусурлиева, Н. (2019). Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 22-24. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.72