Райчева, Р., & Стефанов, Р. (2019). Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 31-36. изтеглен на от http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/75