Цолов, Р., Йорданов, Г., & Пеев, И. (2019). Проследяване на рецидив на epulis gigantocellularis – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 37-39. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.76