Цолов, Р., Йорданов, Г., & Пеев, И. (2019). Проследяване на рецидив на epulis gigantocellularis – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, 10(2), 37-39. изтеглен на от http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/76