ГЕОРГИЕВ, А.; ЦВЕТКОВА, С. Гигантски артерио-венозен хемангиом на делтоиден мускул. Редки болести и лекарства сираци, v. 11, n. 4, p. 8-11, 12 Jan. 2021.