БОЖИЛОВ, В.; МАЗНЕВ, М.; ДЕРМЕНДЖИЕВ, С. Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация. Редки болести и лекарства сираци, v. 12, n. 3, p. 5-9, 15 Nov. 2021.