КОСТАДИНОВ, К.; МУСУРЛИЕВА, Н. Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики. Редки болести и лекарства сираци, v. 14, n. 2, p. 6-12, 5 Nov. 2023.