ИЛИЕВА, А.; МУСУРЛИЕВА, Н. Палиативно лечение и грижа в контекста на нормотворчеството. Редки болести и лекарства сираци, v. 14, n. 2, p. 13-17, 5 Nov. 2023.