ГРУДЕВА-ПОПОВА, Ж.; ПОПОВ, В.; БЕЛЕВА, Е.; КАЛИНОВ, Ж.; РАЙЧЕВА, Г.; ВЪЛЧЕВА, М. Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, v. 7, n. 4, p. 3-6, 15 Dec. 2016.