ДЕРМЕНДЖИЕВ, С. Случай на токсоалергия след прием на морски продукти. Редки болести и лекарства сираци, v. 7, n. 1, p. 6-9, 15 Mar. 2016.