МУСУРЛИЕВА, Н. Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес. Редки болести и лекарства сираци, v. 7, n. 2, p. 26-27, 15 Sep. 2018.