ЛЕВТЕРОВА, Б. Акромегалия – епидемиологични данни и въздействие върху качество на живот на пациентите. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 2, p. 5-9, 30 Jul. 2019.