МУСУРЛИЕВА, Н. Орални прояви при пациенти с бъбречна тубулна ацидоза. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 2, p. 22-24, 30 Jul. 2019.