ЦОЛОВ, Р.; ЙОРДАНОВ, Г.; ПЕЕВ, И. Проследяване на рецидив на epulis gigantocellularis – клиничен случай. Редки болести и лекарства сираци, v. 10, n. 2, p. 37-39, 30 Jul. 2019.