Георгиев, Александър, and Силвия Цветкова. 2021. “Гигантски артерио-венозен хемангиом на делтоиден мускул”. Редки болести и лекарства сираци 11 (4), 8-11. https://doi.org/10.36865/2020.v11i4.130.