Божилов, Владимир, Михаил Мазнев, and Светлан Дерменджиев. 2021. “Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация”. Редки болести и лекарства сираци 12 (3), 5-9. https://doi.org/10.36865/2021.v12i3.145.