Костадинов, Костадин, and Нина Мусурлиева. 2023. “Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики”. Редки болести и лекарства сираци 14 (2), 6-12. https://doi.org/10.36865/2023.v14i2.182.