Грудева-Попова, Жанет, Веселин Попов, Елина Белева, Живко Калинов, Габриела Райчева, and Мариана Вълчева. 2016. “Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци 7 (4), 3-6. https://doi.org/10.36865/2016.v7i4.39.