Мусурлиева, Нина. 2018. “Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес”. Редки болести и лекарства сираци 7 (2), 26-27. https://doi.org/10.36865/2016.v7i2.53.