Искров, Георги, and Румен Стефанов. 2019. “Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?”. Редки болести и лекарства сираци 10 (2), 3-4. https://doi.org/10.36865/2019.v10i2.68.