Искров, Георги, и Румен Стефанов. 2019. Имат ли принудителните лицензии място в дебата за достъпа до иновативни терапии?. Редки болести и лекарства сираци 10 (2), 3-4. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/68.