Камушева, Мария, Силвия Въндева, Атанаска Еленкова, Сабина Захариева, и Генка Петрова. 2019. Клинични ползи и финансова тежест на Pasireotidе. Редки болести и лекарства сираци 10 (2), 10-17. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/70.