Райчева, Ралица, и Румен Стефанов. 2019. Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики. Редки болести и лекарства сираци 10 (2), 31-36. http://journal.raredis.org/index.php/RBLS/article/view/75.