Божилов, В., Мазнев, М. and Дерменджиев, С. (2021) “Рядък случай на екстремна метформин-асоциирана лактат ацидоза при COVID-19 реконвалесцентна пациентка със смесена медикаментозна интоксикация”, Редки болести и лекарства сираци, 12(3), pp. 5-9. doi: 10.36865/2021.v12i3.145.