Костадинов, К. and Мусурлиева, Н. (2023) “Исторически преглед на дефиницията за редки тумори в контекста на здравните политики”, Редки болести и лекарства сираци, 14(2), pp. 6-12. doi: 10.36865/2023.v14i2.182.