Грудева-Попова, Ж., Попов, В., Белева, Е., Калинов, Ж., Райчева, Г. and Вълчева, М. (2016) “Адренокортикален карцином, асоцииран с белодробна тромбоемболия – литературен обзор и клиничен случай”, Редки болести и лекарства сираци, 7(4), pp. 3-6. doi: 10.36865/2016.v7i4.39.