Мусурлиева, Н. (2018) “Връзка между орално и общо здраве – клиничен случай на пациент с цитомегаловирус, токсоплазмоза и множествен кариес”, Редки болести и лекарства сираци, 7(2), pp. 26-27. doi: 10.36865/2016.v7i2.53.